Wij zijn Open Vld Dendermonde

OVER ONS

Open Vld Dendermonde is de lokale liberale partij. Wij staan voor een positieve en constructieve manier van politiek bedrijven. Het is onze betrachting om de goede elementen van onze stad te behouden en verbetering aan te brengen waar het kan. Elke burger, bedrijf of vereniging kan rekenen op onze hulp

WAAR WE VOOR STAAN

 • Een doordacht en gezond financieel beleid

  Retributies en belastingen dienen zo laag mogelijk te zijn. Geen geldverspilling door nutteloze investeringen. De lokale overheid dient efficiënt te zijn met focus op maximale digitalisering van de dienstverlening, een zuinig overheidsapparaat en administratieve vereenvoudiging.

 • Een ondernemend Dendermonde

  Lokale bedrijven en ondernemers, starters en horeca in het bijzonder, dienen maximaal ondersteund te worden. Een passend mobiliteits- en parkeerbeleid is hierbij essentieel.

 • Een veilige stad

  Criminaliteit, inbreuken en overlast dienen kordaat aangepakt te worden. De politie dient dicht bij de burger te staan, met als exponent sterke wijkcommissariaten. Voorstander van sociale controle door voldoende en kwalitatieve open ruimtes, zoals dorpspleinen.

 • Een verantwoord sociaal woonbeleid

  Geen sociale woningen in de open ruimtes van onze dorpskernen. Meer sociale koopwoningen en aandacht voor doorstroming naar private markt in plaats van uitbouw sociaal huuraanbod. Gezonde mix van private en sociale woningen dient nagestreefd te worden.

ONZE VOORZITTER EN MANDATARISSEN

Dirk De Vries

Dirk De Vries

Voorzitter

46 jaar, financieel adviseur en woont in Dendermonde-centrum.

Laurens Hofman

Laurens Hofman

Fractieleider

34 jaar, bedrijfsadviseur en woont in Sint-Gillis.

Gino van der Vreken

Gino van der Vreken

Gemeenteraadslid

53 jaar, zelfstandige en woont in Grembergen.

Illy Tasatan

Illy Tasatan

Gemeenteraadslid

34 jaar, zelfstandige en woont in Dendermonde-centrum.

Iany Tsaoussis

Iany Tsaoussis

Gemeenteraadslid

40 jaar, zelfstandige en woont in Dendermonde-centrum.

Ericia Ooms

Ericia Ooms

Lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

46 jaar, zelfstandige en woont in Grembergen.

Wat houdt ons bezig?

Mobiele zorgwoning voor ouderen

Steeds meer Vlamingen met zorgbehoeften willen zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving blijven wonen, omringd door de mensen die ze liefhebben. De Coronacrisis heeft dat nog extra verduidelijkt. Gemeenteraadslid Illy Tasatan pleit daarom voor mobiele zorgwoningen. Hieronder de uitgebreide tussenkomst op de gemeenteraad.

Read More

Upgrade Kalendijkgebied: het mag meer zijn

Het stadsbestuur deed onlangs de plannen voor de heropleving van het Kalendijkgebied in Dendermonde-centrum uit de doeken. Volgens fractieleider Laurens Hofman staan er goede zaken in, maar mag het nog verder gaan. Hieronder de uitgebreide tussenkomst in de gemeenteraad.

Read More

Project Lange Dijkstraat: duidelijkheid!

Open Vld Dendermonde wil dat er snel duidelijkheid komt omtrent het woningbouwproject in de Lange Dijkstraat. De afwezigheid aan visie van de bestuursmeerderheid ligt aan de basis van de hele sage die zich rond dit dossier afspeelt.

Read More

Verfraaien van de nutskasten

Iedereen kent ze wel, de grijze nutskasten vol technisch apparatuur die in het straatbeeld opduiken. Gelukkig zijn een aantal steden en gemeenten kampioen in het verfraaien van deze lelijke nutskasten.

Read More

Lokale maatregelen in het kader van Coronavirus

De Nationale Veiligheidsraad nam onlangs drastische maatregelen om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Zo moeten onder meer cafés en restaurants van vrijdag op zaterdag de deuren sluiten. Winkels zonder essentiële goederen dienen in het weekend gesloten te worden. Deze maatregelen gelden al zeker tot 3 april.

Read More
Kom meer te weten!