Lokale maatregelen in het kader van Coronavirus

De Nationale Veiligheidsraad nam onlangs drastische maatregelen om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Zo moeten onder meer cafés en restaurants van vrijdag op zaterdag de deuren sluiten. Winkels zonder essentiële goederen dienen in het weekend gesloten te worden. Deze maatregelen gelden al zeker tot 3 april.

Dit heeft verregaande economische gevolgen, uiteraard ook op het Dendermonds economisch weefsel. De Vlaamse en Federale regering namen intussen compenserende maatregelen. Aangezien de volgende gemeenteraad nog veraf is én gelet op de ernst van de situatie, roept Open Vld Dendermonde het Dendermondse schepencollege op zo snel als mogelijk lokale steunmaatregelen uit te werken voor de getroffen handels- en horecazaken.

We denken hierbij aan 2 zaken. In de eerste plaats vragen we om lokale belastingen en retributies op de getroffen handels- en horecazaken gedurende een periode niet te innen, te voorzien in een vrijstelling of korting. We denken hierbij in het bijzonder aan de belasting op economische activiteit, de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de retributie ambulante handel. Daarnaast vragen we om snel in dialoog te treden met het Parkeerbedrijf om parkeren tijdelijk goedkoper te maken en/of op bepaalde momenten en/of in geselecteerde parkeerzones gratis parkeren mogelijk te maken om zo maximaal consumeren bij de getroffen handels- en horecazaken aan te moedigen.