Heraanleg Bruynkaai doodsteek voor gratis parking in Dendermonde?

In het kader van de nieuwe plannen voor de heraanleg van de Bruynkaai stelt gemeenteraadslid Gino Van der Vreken zich serieuze vragen bij de tientallen parkeerplaatsen die zullen verdwijnen. Hieronder de uitgebreide tussenkomst van de gemeenteraad.

Vandaag interpelleer ik over “Epicentrum / heraanleg De Bruynkaai”. Misschien de grootste gratis autoparking van onze stad, zal die blijven? Zonder de parkeerbehoeften te bestuderen, dus overhaast, wil het stadsbestuur die gratis parkeerplaatsen halveren.

Ik herinner mij ontwerpen van een studiebureau, waarbij de voorkeur van Open Vld ging naar een verhoogde groene vlakte met daaronder twee bouwlagen parking.

Ik herinner mij ontwerpen van een studiebureau, waarbij de voorkeur van Open Vld ging naar een verhoogde groene vlakte met daaronder twee bouwlagen parking.

Woonwagenbewoners (en andere gebruikers) werden vergeten

In 2015 kondigde het stadsbestuur een inspraakronde aan: Wat is het standpunt van de bevolking? Waarmee moeten we rekening houden? Een zeldzame keer dat inwoners hun zegje konden doen, maar slechts schijninspraak want de bezwaren van buurtbewoners worden blijkbaar genegeerd. Op een infoavond in mei 2015 zegden enkele centrumbewoners dat het schrappen van parkeerplaatsen zou leiden tot een parkeercatastrofe wegens het vergroten van het parkeertekort voor inwoners, werkende mensen, klanten en toeristen… Hun parkeerbehoeften werden niet onderzocht en genegeerd. Waar gaan al die advocaten, leerkrachten, winkelpersoneelsleden en anderen nog gratis kunnen parkeren? In Grembergen? Bij de infoavond enkele dagen geleden vergat men zelfs de woonwagenbewoners uit te nodigen, terwijl er voor deze bewoners momenteel nog geen alternatief is gerealiseerd, laat staan gepland. Dit is een overhaaste, holderdebolder beslissing om een slecht plan snel te laten passeren. Hetzelfde met de vrachtwagenparking waar men in overleg zou zijn met DDS. Ook hier veel te snel, want ook hier is er nog geen realisatie.

Parkeerproblematiek

De voorbije maanden heeft het stadsbestuur, in tegenstrijd met bepaalde verkiezingsbeloften, zijn best gedaan om eerst tientallen parkeerplaatsen op de Gedempte of Groene Dender te schrappen, nadien honderden gratis parkeerplaatsen op de Kazerneparking (gebruikt door brandweer) en volgens plannen op de De Bruynkaai. In de krant verwijzen de schepenen naar “de dakparking van de bibliotheek en de Mechelse Poort”. Moeten we daarbij lachen of wenen? De dakparking van de bib is een problematische betaalparking die regelmatig gesloten is en veel te ver gelegen, en de betaalparking aan de Mechelse Poort is vaak overbezet door een succesvolle, nieuwe supermarkt. Bovendien beloofde het vorig stadbestuur om eerst de meer dan 200 parkeerplaatsen van Gedempte Dender te compenseren, alvorens ze daar te schrappen en de Gedempte Dender opnieuw open te leggen. We hebben met de groene heraanleg van Gedempte Dender niet gereageerd omdat men anders, net zoals bij de De Bruynkaai, zou durven zeggen dat we liever een grijze, vuile vlakte hebben. Wat natuurlijk niet waar is, maar de parkeernoden zijn ditmaal helemaal vergeten. Voorbeelden genoeg: de bezoekers van de maandagmarkt, van evenementen als Katui, alsook de autobussen van toeristen of van groepen die op reis vertrekken en vroeger op de Gedempte Dender terechtkonden, net als een circus, de kermis enzovoort! Allemaal vergeten.

Hoeveel parkingplaatsen er zullen verdwijnen, heeft schepen Meremans tot twee maal toe ontweken. Wij stellen vast dat schepen Meremans aan een versnelling bezig is, op twee jaar al maar dan 400 parkeerplaatsen geschrapt:

  • Gedempte Dender: 120 plaatsen;
  • De Bruynkaai: 150 plaatsen;
  • Vanaf de lichten van het kruispunt richting De Bruynlaan: 64 plaatsen;
  • Hollandse Kazerne 80 plaatsen.

Dit is lef hebben: in 2018 naar de kiezer gaan met de belofte om elke parkeerplaats die zal verdwijnen te compenseren. Schepen Meremans heeft vier jaar de tijd om al 414 parkeerplaatsen in te vullen. We zullen de rekening maken in 2024.

Zwart punt

Volgens het AWV zou het kruispunt De Bruynlaan – Noordlaan – Veerstraat een zwart punt zijn. Op onze vraag op welke cijfers hij zich baseert kregen we evenwel geen cijfers. Een hoog woord kregen we wel: als er morgen een ongeval is, zullen we aangesproken worden. Vreemd, we hebben enkel cijfers gevraagd.

Wat met de ambulante handel?

Dit zal plaats moeten ruimen, weg dus. Tenzij er op termijn alsnog een nieuw contract zou worden afgesloten.

Verleggen van Bruynlaan

Is de verlegging van de De Bruynlaan nodig zodat fase 2 van het woonbouwproject Fre Development kan uitgevoerd worden? Zowel schepen Meremens als Dierick wenste hier op de antwoorden.