Mobiele zorgwoning voor ouderen

Steeds meer Vlamingen met zorgbehoeften willen zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving blijven wonen, omringd door de mensen die ze liefhebben. De Coronacrisis heeft dat nog extra verduidelijkt. Gemeenteraadslid Illy Tasatan pleit daarom voor mobiele zorgwoningen. Hieronder de uitgebreide tussenkomst op de gemeenteraad.

Een mobiele zorgwoning is een tijdelijke, losstaande en mobiele wooneenheid, die makkelijk in een tuin geïnstalleerd kan worden. Zorgbehoevenden kunnen zo vlakbij hun mantelzorger wonen, of omgekeerd. De woning is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De vraag om zorgbehoevenden in de thuisomgeving op te vangen stijgt al enkele jaren. Enerzijds door de vergrijzing en anderzijds door de kostprijs en wachtlijsten voor rust -en verzorgingstehuizen.

Daarnaast is het ook gewoon aangenamer, goedkoper en minder ingrijpend voor de bewoners. Een mobiele zorgunit, voorzien van alle comfort, kan in de achtertuin geplaatst worden en kan makkelijk verplaatst of weggenomen worden. Een groot voordeel van een tijdelijke woonunit is dat er geen verbouwingen aan de hoofdwoning moeten worden uitgevoerd om te komen tot een zorgwoning.

We willen hulpbehoevenden creatieve, innovatieve en betaalbare oplossingen tot wonen en zorg aanbieden. Bijkomstig promoot de Vlaamse overheid het ‘mobiele zorgwonen’.

Samengevat zorgt dit voor een extra mogelijkheid naast de reeds bestaande assistentiewoningen en woonzorgcentra. Open Vld vraagt het college om een principieel akkoord voor het scheppen van randvoorwaarden ter vergunning van mobiele zorgunits